• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Wie is de VCP van EFC PW 1885?

  Martin Stienstra is de gecertificeerde VCP.

  De vertrouwenscontactpersoon bij EFC PW 1885

  Bij onze voetbalvereniging vinden wij het belangrijk dat alle leden en vrijwilligers zich veilig en welkom voelen. Helaas kan het voorkomen dat iemand dit anders ervaart en te maken krijgt met ongewenst gedrag. Als club willen wij dit stoppen en daarom hebben wij een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) die klaar staat voor iedereen die hiermee te maken heeft.

  Als VCP ben ik aanspreekpunt voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar ook als je problemen ervaart waardoor je niet jezelf kunt zijn of je buitengesloten voelt, kun je bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en help om problemen bespreekbaar te maken, altijd vertrouwelijk en met respect voor de privacy van betrokkenen.

  Als je ongewenst gedrag ziet gebeuren bij iemand anders, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen wij je ook om contact op te nemen met de VCP. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie ben je zelfs verplicht dit te melden.

  Als lid of vrijwilliger van onze vereniging kun je bij mij terecht voor een gesprek als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Samen kijken we naar oplossingen en soms is het verstandig om andere deskundigen erbij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met jou gebeuren en je blijft anoniem.

  Onze VCP is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of functie binnen de vereniging. Samen werken we aan een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen bij onze voetbalvereniging. Mocht het nodig zijn, dan kan ik je doorverwijzen naar andere instanties zoals slachtofferhulp of de vertrouwenspersoon van de KNVB.

  Contact

  De VCP is te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@efcpw.nl . Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk te reageren maar uiterlijk binnen 48 uur.

  Indien er snellere actie ondernomen moet worden dan is er altijd de mogelijkheid om te bellen met het Centrum voor veilige sport (tel 0900 202 55 90).  Ook is er veel informatie over contactpersonen / instanties te vinden op de website https://centrumveiligesport.nl/contact , ook voor contact buiten kantooruren. Bij seksueel misbruik, geweld of discriminatie kun je altijd bij de politie een melding maken of aangifte doen. Heb je iets heftigs meegemaakt? Iemand van Slachtofferhulp of Centrum Seksueel Geweld kan je begeleiden en als je het nodig hebt psychologische en medische hulp inschakelen.