• PRIVACY-BELEID EFC PW 1885.

  1) De efc PW 1885 verwerkt de persoonsgegevens van haar leden en andere betrokkenen bij de vereniging in overeenstemming met de wet, behoorlijk en zorgvuldig.

  2) Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doelen die samenhangen met het doel van de vereniging efc PW 1885, nl. het beoefenen van de voetbalsport.

  3) Voor elke verwerking bestaat een rechtvaardige grondslag.

  4) De efc PW 1885 verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het onder 2 genoemde doel.

  5) Persoonsgegevens worden door de efc PW 1885 niet langer bewaard dan nodig is.

  6) De efc PW 1885 gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en behandelt ze vertrouwelijk.

  7) Mocht de efc PW 1885 de persoonsgegevens van haar leden en andere betrokkenen gaan of moeten gaan delen met derden, dan wordt hiervoor een verwerkersovereenkomst opgesteld.

  8) De efc PW 1885 honoreert alle rechten van haar leden en andere betrokkenen, met betrekking tot hun persoonsgegevens.


  Dit privacy-beleid is vastgesteld door het bestuur van de efc PW 1885, op 18 april 2018 en is op 19 april 2018 in werking getreden.

  Het bestuur