• Samenwerking tussen voetbalvereniging Prinses Wilhelmina en volleybalvereniging Twente ’05, beide ‘bewoners’ van het sportpark Diekman, heeft geleid tot het project “Kwiekman”.

  Veel mensen willen ook op latere leeftijd graag in beweging blijven, maar dan liever een tandje lager. Bovendien is het sociale- en gezelligheidsaspect daarvan een belangrijke extra motivatie om goed bezig te blijven.

  Daartoe organiseren we op woensdag 3 november om 19:00 uur op de Tiemeister 9 (tegenover BP-tankstation Kuipersdijk) een startbijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen we graag jullie wensen horen t.a.v. bewegen en laten aansluiten op onze mogelijkheden.

  Veel is dus nog open!

  In de opstartfase de eerste paar maanden zijn er GEEN kosten aan verbonden. We zijn geen commerciële instelling dus de kosten zullen beperkt blijven.

  Basis is conditie, bewegen, sport en spel. We willen dat overeenkomstig jullie ideeën/wensen zoveel mogelijk variëren. Bedenk daarbij dat er op het Diekmanterrein 15 verschillende sporten beoefend worden, die we voor een clinic of demo zouden kunnen vragen. Alles onder de vlag van geen extreme inspanningen en vooral als een leuke en gezonde manier om je tijd te besteden.

  We willen met een groep van 10 tot 15 mensen (dus zowel vrouwen als mannen) beginnen. Wordt de groep te groot dan zullen we die te zijner tijd opsplitsen.

  De activiteiten worden gehouden op het Diekmanterrein. Als het buiten niet goed mogelijk gaan we naar binnen in de Diekmanhal of in andere binnen accommodaties in de buurt.  

  Omdat we graag willen weten op hoeveel personen we die avond kunnen rekenen, kun je je opgeven bij de volgende personen, liefst met WhatsApp of mail. Spontaan binnen komen die avond is natuurlijk ook OK!

  Norbert de Beer 06 49928200 norbertdebeer@twente05.nl of

  Frans Carelsen 06 48543689 franscar@xs4all.nl

  We hopen jullie op 3 november te zien!!!

 • Noteer alvast in je agenda: ALV!

  De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van november:
  Vrijdag 26 november a.s., aanvang 20:00 uur.

  Over de agenda, aanmelden, fysieke en/of hybride vorm van vergaderen, ontvangt u binnenkort bericht.