• Beste leden,

  Tijdens de afgelopen ALV is aangegeven dat er voorlopig geen aanleiding was om te denken dat we op korte termijn veranderingen konden verwachten ten aanzien van de locatie van PW. Sterker nog, we zouden daar waarschijnlijk sowieso t/m 2027 kunnen blijven zitten. Dat was ons kort daarvoor toegezegd door Sportaal en de gemeente. Maar, recent is hier verandering in gekomen doordat FC Twente, de gemeente en Sportaal een principe-overeenkomst hebben gesloten. Belangrijkste nieuws was dat de eerste selectie van FC Twente mannen en vrouwen een trainingscomplex zouden krijgen op het Diekman-West gedeelte. Dit, voor de goede orde, is waar PW momenteel gehuisvest is. Het hele Diekman zou op de schop gaan; een herstructurering van de ruimte zou nodig moeten zijn om de komst van FC Twente en ook een talentencampus mogelijk te maken. Omdat wij als bestuur hier ons behoorlijk door overvallen voelden hebben we meteen een gesprek aangevraagd met Sportaal, een van de partners in de herstructurering van het Diekman.

   

  Bij dat gesprek, dat plaatsvond op dinsdag 16-02, zijn een aantal zaken duidelijker geworden. Zoals aangegeven door FC Twente is er een principe-akkoord getekend. Punt is dat voor de realisatie externe financiering nog nodig is. Dat is momenteel nog niet rond. Maar; het gesprek is ingestoken alsof de komst van Twente WEL al geregeld zou zijn. Vragen die gesteld zijn, gingen o.a. in op tijdspad,  waar we terecht zouden komen, hoeveel velden we op zouden mogen rekenen en tevens of daar een kunstgrasveld bij zou zijn inbegrepen. Idem; hoe het zou gaan voor wat betreft financiële gevolgen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het gesprek met Sportaal:

   

  ·      Tijdspad: FC Twente komt medio 2023 en heeft 1 jaar nodig om het trainingscomplex op te zetten. Dat zou dus betekenen dat PW medio 2022 verplaatst zou moeten zijn. Ergo: in 2021 is nog geen verhuizing nodig. Maar: in het seizoen 2021-2022 zal wel eea in gang worden gezet.

  ·      Velden: PW wordt naar Diekman Oost verplaatst. Handbal, beachvolleybal ea worden ook, maar elders gepositioneerd op Diekman-Oost. We krijgen 2 velden: 1 vernieuwd kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld. Op de plaats waar later een multifunctioneel gebouw zal worden geplaatst (zie beneden) is in eerste instantie nog een extra veld beschikbaar.

  ·      Onderkomen: PW zal (voorlopig) naar de voormalige kantine van Zuid-Eschmarke worden verplaatst.

  o   Hoe zit het met de huidige PW kantine en de waarde die daar aan vast zit? Dat is momenteel nog niet duidelijk. Vastgoed Enschede heeft daar ook een zeg in.

  o   We hebben wel heel duidelijk gemaakt dat als we verplaatst zouden gaan worden dat we dan verwachten dat er een behoorlijk opknapbeurt in de plannen meegenomen moet worden, net als de verdere wensen van PW ten aanzien van de inrichting. Er werd ons verteld dat dat zeker het geval zou zijn.

  o   Ook hebben we duidelijk gemaakt dat er ruimte moest zijn voor opslag, massage-ruimte, etc. Alles wat nu ook tot onze beschikking staat. Ook dat werd toegezegd.

  o   Als laatste: we moeten er financieel niet bij inschieten. Dat werd ook begrepen. Huren zou een optie kunnen zijn.

  ·      Idee is dat over 5 jaar een multifunctioneel gebouw wordt gebouwd op Diekman-Oost waar verschillende amateurverenigingen in ondergebracht worden (waaronder PW). Momenteel zijn er pilot-studies bezig met clusteringen van verenigingen in Glanerbrug en Enschede-Zuid, waar ook een multifunctioneel gebouw bij elk van de twee gebieden wordt neergezet. Resultaten en ervaringen daarvan worden op termijn (over 5 jaar) gebruikt voor het Diekman. Ons verblijf in de voormalige Zuid-Eschmarke kantine zou daarom t/m 2027 zijn.

   

  Met Sportaal is afgesproken dat uiterlijk juli 2021 alles zwart op wit zal staan zodat we op tijd weten waar we aan toe zijn. We kunnen dan voorafgaand aan de ALV met de vertegenwoordigers van de teams en eventuele ingestelde commissies in overleg over wat de (on)mogelijkheden zijn. We houden jullie op de hoogte zodra er ontwikkelingen zijn.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Het bestuur.

   

   

  Contact: info@efcpw.nl