• Geachte leden,

  Tijdens de ALV van november jl. zijn de plannen besproken over een verhuizing van Diekman-West naar Diekman-Oost door de komst van FC Twente en de Talentencampus. Namens de gemeente en Sportaal heeft Robert Schrama (projectleider namens de Gemeente Enschede) de ontwikkelingen gepresenteerd. Alfred Stobbelaar en Gerard van Halen hebben namens de PW Diekmancommissie laten zien welke consequenties dit zou hebben voor PW maar ook welke kansen ons dit geeft.

  We zijn weer een paar maanden verder en we wilden jullie graag even een update geven.

  De gemeenteraad van Enschede heeft de begroting goedgekeurd van 1,2 miljoen euro, voor de herinrichting van het totale Diekmanterrein voor wat betreft de amateurverenigingen. Een deel daarvan is gereserveerd voor PW, maar het is helaas niet zo dat alle kosten van onze verhuizing zullen worden gedekt. De PW Diekmancommissie is daarom ook op zoek gegaan naar mogelijkheden voor subsidies en/of andere mogelijkheden om de ontbrekende financiering rond te krijgen. We zijn positief gestemd dat dit goed gaat komen. De leningen die nodig zijn om alle duurzaamheidsplannen die we in gedachten hebben te kunnen financieren, lijken haalbaar en in lijn met wat er in de ALV is besproken.

  De commissie heeft veel tijd gestopt in het uitzoeken wat de kosten zullen zijn, door meerdere malen met de afdelingen Vastgoed, Sport en Financiën van de gemeente Enschede en Sportaal te overleggen. Omdat we met 3 partijen te maken hebben (gemeente, Sportaal en Vastgoed) en er ondertussen gemeenteraadsverkiezingen waren, is dit proces nog niet zo snel gegaan als we hadden gehoopt. Langzaam maar zeker worden de grote lijnen maar zeker ook de details meer en meer concreet.

  De voormalige kantine van Zuid-Eschmarke zal geruild worden met het huidige paviljoen. Wel is er nog behoorlijk wat werk nodig aan het pand van ZE, voordat we er naartoe kunnen verhuizen. Gerard van Halen is actief geweest om met aannemers te kijken naar materialen en ook heeft hij de bouwtekeningen verder uitgewerkt die hij tijdens de ALV heeft toegelicht. Dit ook in verband met de kosten en de mogelijkheden tot financiering. Vast staat in ieder geval wel dat we heel wat geld kunnen besparen (en daardoor minder hoeven te financieren) als we zoveel mogelijk werk zelf doen (dat wil zeggen: door of via leden van PW).

  We zijn daarom ook benieuwd of er leden zijn die, al dan niet tegen een gereduceerd bedrag, mee zouden kunnen helpen met werkzaamheden zoals het verven van het gebouw, het (opnieuw) aanleggen van een terras, het aanbrengen van de benodigde duurzaamheidsmaterialen, kortom: eigenlijk met alles wat bij zo’n project kan worden bedacht. Graag horen we dit per ommegaande. Even contact opnemen met een bestuurslid is voldoende!

  Aankomend seizoen spelen we nog op onze huidige plek, maar we willen graag zo snel mogelijk (nadat de financiering rond is) beginnen met het opknappen en de verbouwing van de kantine van ZE. De nieuwe velden worden door Sportaal aangelegd; die zijn hier al mee begonnen. Kosten daarvoor worden grotendeels gedekt door de 1,2 miljoen, maar we zijn nog in gesprek om ervoor te zorgen dat wij daar zelf niet onvoorziene kosten door gaan krijgen.

  De herindeling van het terrein is op dit moment voor PW en De  Tubanters aardig duidelijk. Er zijn ook een aantal andere verenigingen waarvan het voor ons niet helemaal duidelijk is wat ze willen ten aanzien van het verhuizen naar of juist vertrekken van het heringerichte Diekman-Oost terrein. Als voorbeeld; voor zover bij ons bekend is Sportclub Enschede zich nog aan het beraden over de locatie. Dit zal echter geen belemmering opleveren voor PW voor wat betreft het gebruik van de velden. Die zijn al afgestemd op het aantal leden & teams van PW en ook met het idee dat we nog verder zouden kunnen gaan groeien.

  Tot zover deze update. We verwachten ergens in de komende weken meer duidelijkheid over de financiering. En mogelijk volgen er daarna ook snel nieuwe stappen. Uiteraard zullen we jullie daar zo goed mogelijk van op de hoogte houden. Maar mochten jullie tussentijds vragen hebben – of suggesties, of aanbod voor hulp willen doen – wend je dan gerust tot het bestuur!

   

  April 2022, Bestuur en Diekmancommissie PW.