• Contactinformatie

  EFC Prinses Wilhelmina 1885
  BBKX12N - KNVB District OOST

  Accommodatie

  Sportpark Het Paviljoen EFC PW 1885
  J.J. van Deinselaan 38
  7541 PE Enschede

   

  Postadres

  EFC PW 1885
  p/a Sniedershorst 48
  7531 KR Enschede


  Rekeningnummer

  NL 82 ABNA 0445 8256 34
  t.n.v. EFC P W


  Bestuur

  Ben Snijders | voorzitter
  voorzitter@efcpw.nl

  Kees van Zanten | penningmeester
  penningmeester@efcpw.nl

  Martin Stienstra | secretaris en vertrouwenscontactpersoon (meer info)
  secretaris@efcpw.nl en vetrouwenscontactpersoon@efcpw.nl

  Sietse van Vlierberghe | tweede voorzitter
  tc@efcpw.nl

  Robert Renskers | tweede penningmeester
  robert@efcpw.nl

  Bas Veenendaal | algemeen lid
  bas@efcpw.nl

  Wedstrijdsecretaris

  Roy Ezendam - Zaterdag- en Zondagteams: 06-28145875
  (bij geen gehoor: 06-53260574)
  Gerard van Halen - Zaterdag- en Zondagteams en 45+teams
  Bas Veenendaal - 35+teams

  wedstrijdsecretaris@efcpw.nl


  Ledenadministratie

  Thomas Janson
  Robert Renskers
  Martin Stienstra
  Bas Veenendaal
  ledenadministratie@efcpw.nl


  Kennismaken met PW

  Harrie Balke en Rick Ardesch
  voetbal@efcpw.nl

   
  Kwiekman

  Frans Carelsen en Norbert de Beer
  kwiekman@efcpw.nl 


  Website

  Bas Veenendaal
  website@efcpw.nl

  Algemeen

  info@efcpw.nl