• PW is op de toekomst voorbereid

    De algemene ledenvergadering van EFC PW 1885 was vrijdag 26 november jl. in tweeën geknipt. Voor de pauze stond de aanstaande verhuizing naar Diekman-Oost centraal. Via een livestream werd de clusteringsopdracht van de Gemeente Enschede toegelicht door Robert Schrama van Stadium Consultancy. De opdracht vanuit de Gemeente is duidelijk: Diekman-West vrijspelen voor de komst van een talentencampus. PW wil, mede ingegeven door de eigen groei, van de nood een deugd maken en heeft een commissie ingesteld die alle aspecten rondom een verhuizing onderzoekt. Gerard van Halen presenteerde de bouwtekeningen van hoe de voormalige kantine van Zuid-Eschmarke naar de wensen van PW opgeknapt kan worden. Van een al drie jaar leegstaande kantine naar een duurzaam en energieneutraal nieuw paviljoen vraagt nogal een forse investering. Alfred Stobbelaar lichtte de mogelijkheden op financieel gebied toe. Ook benadrukte Stobbelaar dat PW en de Gemeente nog lang niet op één lijn zitten wat betreft de voorwaarden omtrent de verkoop van het huidige en de aankoop van het nieuwe clubgebouw. Het wachten is op de Gemeente, PW staat al sinds begin dit jaar open voor constructief overleg.

    Na de pauze waren de jaarlijks terugkerende zaken als het financieel verslag, de kascontrolecommissie en bestuursbenoemingen aan de beurt. Koos v/d Meer en Richard Wubbels waren aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Ben Snijders bedankte beide heren voor al hun inzet voor PW. Robert Renskers werd voorgedragen en benoemd tot nieuw bestuurslid van PW.

    25 jaar lid zijn J. Bakker, M. v/d Brink, F. Huizing, J. v/d Meer, P. Nolmans, K. Molenaar en O. Rinket. De jubilarissen worden in het voorjaar gehuldigd.

    PW ziet ook dat de recente groei in de herenafdeling stagneert rond de 300 leden en dat in toekomst de groei zit in het vrouwenvoetbal en bewegen voor ouderen. Daarom start zij volgend seizoen met een damesafdeling. Daarnaast neemt PW haar maatschappelijke taak serieus en heeft zij met "Kwiekman" het initiatief genomen om ouderen op het Diekman vitaal te houden door allerlei sporten aan te bieden en daardoor tevens eenzaamheid te voorkomen.